atomiści
 
Encyklopedia PWN
atomiści
[gr.],
filozofowie głoszący, że Wszechświat i wszystkie jego części są zbudowane z atomów (atomistyczne teorie);
pierwsi a. Leukippos i jego uczeń Demokryt z Abdery działali w starożytnej Grecji; głosili, iż z atomów składają się zarówno ciała, jak i dusze; także poznanie tłumaczyli poprzez ruch atomów wyłaniających się z poznawanych przedmiotów i przenikających do poznającej duszy; kontynuatorzy ich myśli, Epikur i Lukrecjusz, nie zgadzali się jednak z ich determinizmem, przyjmując możliwość niewymuszonych odchyleń ruchu atomów, a co za tym idzie możliwość wolnego wyboru; poglądy podobne do tych ze starożytnej Grecji pojawiły się także w starożytnych Indiach (dźinizm, wajśeszika); do poglądów a. w czasach nowożytnych nawiązał P. Gassendi, który godził je z chrześcijaństwem, odrzucając wieczność istnienia atomów i to, że jest zbudowana z nich dusza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia