arche
 
Encyklopedia PWN
arche
[gr. archḗ ‘początek’, ‘zasada’, ‘pryncypium’],
termin wprowadzony do filozofii najprawdopodobniej przez Anaksymandra z Miletu, który określał nim pierwszą i ostateczną rzeczywistość, czyli tworzywo, z którego powstały wszystkie rzeczy;
na poszukiwaniu tak rozumianej zasady a. były skoncentrowane dociekania wielu filozofów starożytnych o zainteresowaniach kosmologicznych, którzy określali ją jako wodę (Tales z Miletu), apejron (bezkres, Anaksymander), powietrze (Anaksymenes), ogień (Heraklit z Efezu) albo liczbę (pitagorejczycy) lub atomy (atom, atomiści); zagadnienie a. występuje także w myśli Platona i Arystotelesa, gdzie przyjmuje znaczenie ontologiczne (a. jako zasada bytu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia