porządek
 
Encyklopedia PWN
porządek, relacja porządku, relacja porządkująca, porządek częściowy,
mat. relacja R w zbiorze A, spełniająca następujące własności: 1) aRa dla każdego elementu aA (zwrotność); 2) jeśli aRb oraz bRa, to a = b (antysymetria); 3) jeśli aRb oraz bRc, to aRc (przechodniość);
jest to tzw. porządek częściowy; jeśli ponadto jest spełniony warunek spójności: dla dowolnych elementów a, bA zachodzi aRb lub bRa, to porządek nosi nazwę porządku liniowego; zwykłe uporządkowania liczb całkowitych, wymiernych czy rzeczywistych są więc porządkami liniowymi; przykładem częściowego porządku jest relacja podzielności a|b (a jest dzielnikiem b) dla całkowitych dodatnich a, b.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia