liczba porządkowa
 
Encyklopedia PWN
liczba porządkowa,
mat. typ porządkowy zbioru dobrze uporządkowanego (porządek), charakterystyka dobrego uporządkowania zbioru;
dwa zbiory dobrze uporządkowane mają tę samą l.p., gdy są izomorficzne; dobrze uporządkowanemu zbiorowi n-elementowemu przypisuje się l.p. n, gdyż każde 2 dobre (a nawet liniowe) porządki na zbiorze skończonym są izomorficzne; l.p. zbioru ℕ z naturalną relacją niewiększości ≤ oznacza się symbolem ω i jest to najmniejsza l.p. nieskończona (zbioru nieskończonego); nie istnieje największa l.p.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia