porządku liniowego

Encyklopedia PWN

porządek, relacja porządku, relacja porządkująca, porządek częściowy,
mat. relacja R w zbiorze A, spełniająca następujące własności: 1) aRa dla każdego elementu aA (zwrotność); 2) jeśli aRb oraz bRa, to a = b (antysymetria); 3) jeśli aRb oraz bRc, to aRc (przechodniość);
dualność
[łac.],
dwoistość,
mat. występująca w różnych teoriach mat. wewn. symetria pojęć, która twierdzeniom, relacjom lub obiektom A takiej teorii pozwala przypisywać twierdzenia, relacje lub obiekty dualne A* (na ogół różne od A) tej samej teorii, przy czym zachodzi: (A*)* = A.
mat. dział matematyki poświęcony badaniu krat i ich zastosowań, przede wszystkim w logice i algebrze;
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
mat. twierdzenie orzekające, że w zbiorze (częściowo) uporządkowanym (A, ≤), w którym każdy podzbiór liniowo uporządkowany przez relację ≤ ma ograniczenie górne, istnieje element maks. (porządek);
mat. typ porządkowy zbioru dobrze uporządkowanego (porządek), charakterystyka dobrego uporządkowania zbioru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia