abstrakcja
 
Encyklopedia PWN
abstrakcja
[łac. abstractio ‘oddzielenie’, ‘odłączenie’, ‘oderwanie’],
pojęcie ogólne, stanowiące rezultat czynności abstrahowania, tj. myślowego wyodrębniania pewnych cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na założony cel.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia