analiza
 
Encyklopedia PWN
analiza
[gr. análysis ‘rozłożenie’, ‘rozbiór’],
wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki i techniki oraz w języku potocznym.
A. w znaczeniu podstawowym, zgodnym z etymologią słowa, nazywa się postępowanie lub proces polegający na rozłożeniu pewnego obiektu (abstrakcyjnego lub fiz.) na elementy składowe (części, cechy, relacje); może być zabiegiem fiz. (wywołującym zmiany w obiektach, których dotyczy) lub czynnością myślową; przykładami a. w tym znaczeniu są m.in.: analiza chemiczna, analiza dźwięku, a. obrazu, a. widma sygnału (widmo sygnału). A. nazywa się też, w zasadzie niepoprawnie z etymologicznego punktu widzenia, postępowanie (proces myślowy, wywód mat., przeprowadzony eksperyment) mające na celu głębsze poznanie problemów, zjawisk, układów fiz. itp., a także metodę lub zbiór metod badawczych stosowanych w danej dziedzinie nauki i techniki; do tej grupy znaczeń zalicza się m.in.: a. historyczną, analizę ekonomiczną, analizę statystyczną, analizę czynnikową. Obie grupy znaczeń przenikają się wzajemnie. W sensie potocznym a. oznacza rozważanie, zastanowienie, namysł. A. w znaczeniu podstawowym często uważa się za przeciwieństwo syntezy. Badania analityczne, zapoczątkowane m.in. przez Kartezjusza (Rozprawa o metodzie) i Galileusza ( Rozmowy i dowodzenie matematyczne), stanowią jedną z podstaw metodologicznych rozwoju nowożytnej nauki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia