analizator
 
Encyklopedia PWN
analizator
[gr.],
fizjol. wg I. Pawłowa zespół złożony z narządu zmysłu, dróg nerwowych oraz ośrodków podkorowych i korowych, w których odbywa się analiza i synteza określonych kategorii bodźców;
ze względu na charakter bodźca rozróżnia się analizatory: wzrokowy, słuchowy, węchowy, kinestetyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia