synteza
 
Encyklopedia PWN
synteza
[gr.],
metodol. połączenie różnych elementów w nową całość;
całościowe potraktowanie jakiegoś zjawiska w procesie poznania i działalności praktycznej, po uprzednim zbadaniu jego części (analiza); uogólnienie bądź — w ściślejszym znaczeniu (log.) — formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie uznanych twierdzeń cząstkowych, szczegółowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia