przestrzeń
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń,
pojęcie z zakresu fizyki, matematyki i filozofii.
W matematyce — zbiór dowolnych obiektów (np. funkcji, wektorów, liczb, figur geometrycznych, stanów układu fizycznego), między którymi zostały ustalone pewne relacje natury geometrycznej, algebraicznej lub abstrakcyjnej. Często formalne własności tych relacji (zwykle opisane za pomocą aksjomatów) odpowiadają (są zgodne) własnościom zwykłych przestrzennych relacji, takich jak np. odległość punktów czy przystawanie figur. Relacje zadane między punktami danej przestrzeni określają geometrię tej przestrzeni; w fizyce przestrzeń w sensie klasycznym jest rozumiana jako trójwymiarowa rozciągłość (obszar), jednorodna, nieskończona, nieograniczona, w której zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne; także miejsce zajmowane przez przedmiot materialny; w teorii względności ujmowana łącznie z czasem jako czasoprzestrzeń, której geometria (także geometria przestrzeni) zależy od rozkładu materii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia