pojęcie pierwotne
 
Encyklopedia PWN
pojęcie pierwotne,
mat. w aksjomatycznym systemie dedukcyjnym — pojęcie, którego znaczenie jest opisywane jedynie przez dotyczące go aksjomaty;
np. w teorii mnogości pojęciem pierwotnym są elementy, zbiór i relacja należenia elementów do zbioru; z reguły pojęcie pierwotne wprowadza się tak, aby sposób jego rozumienia był zbliżony do intuicyjnego, np. w geometrii pojęciami pierwotnymi są m.in.: punkt, prosta i płaszczyzna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia