geometrie nieeuklidesowe
 
Encyklopedia PWN
początkowo uprawiano tylko jedną z takich geometrii, geometrię hiperboliczną, powstałą przez zastąpienie w aksjomatyce geometrii euklidesowej aksjomatu Euklidesa jego zaprzeczeniem (Euklidesa postulat równoległości); następnie nazwę „geometria nieeuklidesowa” nadano wszystkim geometriom Riemanna (w szczególności geometriom eliptycznym), a później także pseudoriemannowskim; w XX w. stworzono wiele nowych geometrii nieeuklidesowych, głównie z inspiracji fizyków (np. geometria nieprzemienna, czyli niekomutatywna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia