aprioryzm
 
Encyklopedia PWN
aprioryzm
[łac.],
filoz. pogląd, wg którego istnieje wiedza aprioryczna niezależna od doświadczenia (a priori) i je warunkująca;
aprioryzm skrajny — pogląd w filozofii starożytnej (Parmenides z Elei, Platon), uznający poznanie a priori za jedynie prawdziwe i pełnowartościowe; aprioryzm umiarkowany — pogląd w filozofii nowożytnej (I. Kant, neokantyzm, fenomenologia), zgodnie z którym istnieje poznawczo wartościowa wiedza aprioryczna, obejmująca nie tylko sądy analityczne (zdanie analityczne), ale i sądy syntetyczne a priori (zdanie syntetyczne); aprioryzm jest też nazywany racjonalizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia