natywizm
 
Encyklopedia PWN
natywizm
[łac. nativus ‘wrodzony’],
filoz. pogląd w teorii poznania, przyjmujący tezę, że umysł ludzki zawiera wiedzę wrodzoną, wcześniejszą od doświadczenia zmysłowego, zw. też racjonalizmem genetycznym;
np. idee platońskie, idee wrodzone u R. Descartes’a, formy a priori u I. Kanta; przeciwieństwo empiryzmu genetycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia