sensualizm
 
Encyklopedia PWN
sensualizm
[łac. sensualis ‘zdolny do odczuwania’, ‘zmysłowy’],
pogląd, zgodnie z którym źródłem wiedzy ludzkiej są wrażenia dostarczane umysłowi za pośrednictwem zmysłów;
w wersji umiarkowanej, głoszącej, iż wrażenia zmysłowe stanowią odbicie zewnętrzne względem nich rzeczywistości, sensualizm prowadził zwykle do materializmu (np. u materialistów francuskiego oświecenia); w wersji skrajnej, uznającej wrażenia zmysłowe za jedyną dostępną człowiekowi rzeczywistość, prowadził do idealizmu subiektywnego (u G. Berkeleya, D. Hume’a, empiriokrytyków); klasycznymi przedstawicielami sensualizmu byli J. Locke i E.B. de Condillac.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia