Feuerbach Ludwig Andreas
 
Encyklopedia PWN
Feuerbach
[fọiərbach]
Ludwig Andreas Wymowa, ur. 28 VII 1804, Landshut, zm. 13 VIII 1872, Rechenberg k. Norymbergi,
syn Paula Johanna Anselma,
przedstawiciel klas. filozofii niem.; wywodził się ze szkoły heglowskiej (heglizm), a zarazem należał do radykalnych krytyków idealizmu G.W.F. Hegla; podjął także krytykę chrześcijaństwa jako produktu alienacji i źródła zła społ.; głosił idee antropologiczne materializmu, opartego na naturalistyczno-sensualistycznej (naturalizm, sensualizm) koncepcji człowieka, prowadzące do sformułowania wizji nowej, antropocentrycznej religii miłości. Poglądy Feuerbacha stanowiły inspirację, a zarazem kryt. punkt odniesienia dla kształtowania się myśli K. Marksa i F. Engelsa, wywarły także wpływ na myśl N. Czernyszewskiego, M. Hessa, M. Stirnera; współcz. filozofia dialogu uważa Feuerbacha za jednego ze swych prekursorów z racji jego krytyki utożsamiania istoty Boga z istotą rozumu oraz wagi przywiązywanej do kategorii zmysłowości i miłości; O istocie chrześcijaństwa (1841, wyd. pol. 1959), Wykłady o istocie religii (1851, wyd. pol. 1953), Wybór pism (t. 1–2 1988).
Bibliografia
H. JANKOWSKI Etyka Feuerbacha, Warszawa 1963;
R. PANASIUK Feuerbach, Warszawa 1981.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia