Helvétius Claude Adrien
 
Encyklopedia PWN
Helvétius
[elwesjụ̈s]
Claude Adrien, ur. 1715, Paryż, zm. 26 XII 1771, Wersal,
filozof fr.; czołowy przedstawiciel filozofii oświecenia, blisko związany z encyklopedystami;
ateista, religię traktował jako formę tyranii; pozostawał pod wpływem J. Locke’a; w poglądach filoz. i teorii wychowania rzecznik genetyczny empiryzmu i sensualizmu, głosił koncepcję człowieka jako wytworu środowiska społ., idee równości i tolerancji, w etyce zaś hedonizmutylitaryzm, których zasady wiązał z polityką i prawodawstwem; O umyśle (1758, wyd. pol. 1959), O człowieku... (1772, wyd. pol. 1976).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia