encyklopedyści
 
Encyklopedia PWN
encyklopedyści,
nazwa nadawana grupie francuskich filozofów, naukowców i literatów — współpracowników Wielkiej encyklopedii francuskiej, z którą był związany szeroki ruch umysłowy XVIII-wiecznej Francji;
encyklopedyści sformułowali ideologię, która stała się wyrazem światopoglądu oświecenia przez połączenie idei sensualizmu i racjonalizmu, deizmu, antropocentryzmu oraz utylitaryzmu; w programie encyklopedystów dominowała krytyka chrześcijaństwa i postulat laicyzacji kultury; przeciwstawiali się autorytetowi Kościoła i przygotowywali grunt intelektualny rewolucji francuskiej 1789–99; do głównych encyklopedystów, oprócz D. Diderota i J. d’Alemberta, należeli: Wolter, Ch.L. Montesquieu, G.L. Buffon, J.J. Rousseau, E.B. Condillac, J.A. Condorcet, C.A. Helvetius, P. d’Holbach, F. Quesnay, A.R. Turgot.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia