analiza danych
 
Encyklopedia PWN
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
Uważana za pierwszy etap analizy statyst., występujący po zebraniu danych, a przed sformułowaniem modelu i sprawdzeniem go przez wnioskowanie statyst. (testowanie hipotez, estymacja). Celem analizy danych jest przekształcenie danych, tak by w sposób przejrzysty można było zauważyć ich wewn. zależności lub też, aby można było stosować klas. metody statystyczne. Analiza danych jest ważną częścią grupy metod inżynierii wiedzy (ang. knowledge discovery), pozwalających na zautomatyzowane wyciąganie wniosków z dużych zbiorów danych (ang. data mining).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia