Dnia

Encyklopedia PWN

Księżyc, łac. luna, gr. selene,
naturalny satelita Ziemi;
parki, Parcae,
mit. rzym. boginie losu;
rewolucja lutowa 1917 w Rosji,
rewolucja, w której wyniku został obalony carat i wprowadzono w Rosji ustrój demokratyczny;
Synojkia
[gr. synoikía < sýn ‘wespół’, oíkos ‘dom’, ‘zamieszkanie’],
niekiedy zw. metojkia,
święto ateńskie upamiętniające zjednoczenie mniejszych ośrodków attyckich (synojkizm) w jedną polis Ateńczyków, dokonane w mitycznych czasach przez Tezeusza;
szabat
[hebr.],
szabas,
w judaizmie 7. dzień tygodnia (sobota), kultowy dzień odpoczynku trwający od piątkowego do sobotniego zachodu słońca;
Targelia, Thargḗlia,
w religii staroż. Grecji święto ku czci Apollina obchodzone w miastach jońskich 6. i 7. dnia miesiąca Targelion (przełom maja i czerwca);
Habich Edward Jan, ur. 31 I 1835, Warszawa, zm. 31 X 1909, Lima,
polski inżynier, organizator szkolnictwa, matematyk.
Jom Kipur, Jom Kippur, Jom Kipurim [hebr.], Dzień Pojednania, Dzień Przebłagania, rzadziej Sądny Dzień,
jedno z najważniejszych świąt w judaizmie;
Lilienthal
[lị:liənta:l]
Otto Wymowa, ur. 23 V 1848, Anklam, zm. 9 VIII 1896, Berlin,
niemiecki pionier lotnictwa, badacz, konstruktor i pilot.
Strauss
[sztraus]
Johann (mł.) Wymowa, ur. 25 X 1825, Wiedeń, zm. 3 VI 1899, tamże,
austriacki kompozytor, dyrygent i skrzypek, „król walca”, idol światowych salonów i wiedeńskiej ulicy.
vacatio legis
[łac.],
okres od dnia ogłoszenia (promulgacji) aktu normatywnego (z reguły ustawy) do dnia jego wejścia w życie;
Wenus, symbol ♀,
astr. druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Ạghras Tẹlos, Tẹllos Ạgras, właśc. Ewạnjelos Joạnu, Evạngelos Ioạnnou, ur. 1899, Kalabaka (Tesalia), zm. 1944, Ateny,
gr. poeta i krytyk literacki;
w Polsce wpis dokonywany w księdze stanu cywilnego odnotowujący zdarzenie, które prawo nakazuje rejestrować;
Algol, β Persei,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Perseusza;
Z uwagi na wielorakie zróżnicowanie ludności imperium azteckiego, o jej wspólnej religii można mówić jedynie w dużym uproszczeniu. Jednak wpływ dziedzictwa mezoamer., jak również pokrewieństwo kulturowe między grupami etnicznymi należącymi do rodziny ludów Nahua, unifikowały rozmaitość mitów, wierzeń, rytuałów, instytucji rel. i form kultu. Wynikające stąd podobieństwa pozwalają traktować umownie religię aztecką jako pewną całość, będącą hist. mutacją wcześniejszych wierzeń i kultów.
znak Zodiaku;
Barnard
[bạ:rna:rd]
Christiaan Neethling Wymowa, ur. 8 XI 1922, Beaufort West, zm. 2 IX 2001, Pafos (Cypr),
kardiochirurg południowoafrykański.

Słownik języka polskiego PWN

do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»
dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia