Historii

Encyklopedia PWN

historia form, niem. Formgeschichte, morfokrytyka,
w egzegezie bibl. element badań nad historią powstania tekstu, a zarazem nazwa szkoły i metody w hermeneutyce biblijnej, wpływowej w protestantyzmie liberalnym 1. poł. XX w.;
nauka zajmująca się badaniem rozwoju instytucji publiczno-prawnych i prawa prywatnego od starożytności do czasów współczesnych.
historia (jest) nauczycielką życia.
Historia Imperatorum, Historia cesarzy,
anonimowa kronika bizantyńska;
historia redakcji, niem. Redaktionsgeschichte, krytyka redakcji,
w egzegezie bibl. badania nad historią powstania ostatecznego tekstu księgi;
historia tradycji, niem. Traditionsgeschichte, krytyka tradycji,
w egzegezie bibl. jedna z nazw badań nad historią powstania tekstu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia