Historii

Encyklopedia PWN

nauka o dziejach filozofii;
najogólniej synonim wszelkiej historii myśli; w węższym znaczeniu termin wprowadzony przez A.O. Lovejoya w pracy Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei (1936, wyd. pol. 1999) na oznaczenie odrębnej dyscypliny badającej hist. związki idei w procesach kulturowych.
historia integralna, fr. histoire quantitative Wymowa,
interdyscyplinarna metoda badań historycznych;
dyscyplina teol. wyodrębniona w XVII w., obejmująca dzieje Kościoła powszechnego, a także poszczególnych Kościołów chrześc. w kontekście historii zbawienia, rozwoju instytucjonalnego, kształtowania się refleksji teologicznej oraz sytuacji polit., społ. i kulturowej.
dziedzina naukoznawstwa zajmująca się nauką jako składnikiem kultury w jej perspektywie historycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia