Historii

Encyklopedia PWN

dyscyplina nauk. zajmująca się badaniem dziejów techniki, uwarunkowaniami postępu techn. (będącego wynikiem dokonywania i stosowania w praktyce wynalazków) oraz zmianami, jakie ten postęp powoduje we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, a także w poziomie życia gosp., społ., kult. i codziennego.
dyscyplina nauk. zajmująca się badaniem hist. rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej.
historia źródeł, niem. Quellengeschichte,
w egzegezie bibl. krytyka źródeł, element badań nad historią powstania tekstu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia