chorałowa

Encyklopedia PWN

utwór organowy oparty na chorale protestanckim, grany przed śpiewaniem chorału przez wiernych.
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
fantazja
[gr. phantasía],
muz. utwór instrumentalny o swobodnej budowie, często improwizowany, nawiązujący także do istniejących już w danym okresie form i gatunków,
graduał
[łac.],
muz. responsorialny śpiew wchodzący w skład części zmiennych mszy łac. (proprium missae), wykonywany naprzemiennie przez solistę i chór między Lekcją a Ewangelią, oparty na fragmentach psalmów;
muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia