Liszt Ferenc
 
Encyklopedia PWN
Liszt
[list]
Ferenc Wymowa, ur. 22 X 1811, Raiding (ob. Doborján k. Sopron, Węgry), zm. 31 VII 1886, Bayreuth,
węgierski kompozytor, pianista i dyrygent.
Kalendarium
Urodził się 22 X 1811 w Raiding (ob. Doborján koło Sopron na Węgrzech). Jako pianista debiutował 1819; od 1822 uczył się w Wiedniu u C. Czernego (gra fortepianowa) i A. Salieriego (kompozycja), później w Paryżu u F. Paera i A. Reichy. Jednocześnie koncertował we Francji i Wielkiej Brytanii, odnosząc wielkie sukcesy.
Rozwój drogi twórczej
Dużą rolę w rozwoju indywidualności twórczej Liszta odegrała bliska znajomość z F. Chopinem i H. Berliozem. Od 1833 datuje się jego związek (trwający do 1844) z powieściopisarką M. d’Agoult, która wywarła znaczny wpływ na zainteresowania literackie kompozytora, ujawniające się w jego twórczości. W 1839–47 Ferenc Liszt odbył wiele triumfalnych tournée po Europie, dając najczęściej recitale (uchodzi za twórcę recitalu fortepianowego), m.in. koncertował na Węgrzech, w Berlinie, Królewcu, Polsce (1843 w Poznaniu, Krakowie i Warszawie), Rosji. W Kijowie spotkał K. von Sayn-Wittgenstein, z którą przybył 1848 na stałe do Weimaru. Do 1859 działał tam jako dyrygent i kierownik opery, wystawiając wiele współczesnych dzieł, głównie R. Wagnera, z którym łączyła go przyjaźń, Berlioza, R. Schumanna, C. Saint-Saënsa. W Weimarze powstała większość utworów symfonicznych, przede wszystkim poematy, symfonie: Faustowska i Dantejska (obie 1857), oraz ważniejsze utwory fortepianowe. Skupił tam wokół siebie liczne grono uczniów, tworzących tzw. szkołę weimarską. W 1861 przeniósł się do Rzymu. Problemy osobiste wpłynęły na decyzję przyjęcia przez Liszta 1865 niższych święceń kapłańskich. Podczas pobytu w Rzymie powstała większość jego kompozycji religijnych. W 1875 został dyrektorem nowo powstałej akademii muzycznej w Budapeszcie. W 1886 odbył ostatnią podróż z Rzymu przez Budapeszt, Liège, Paryż, Londyn, Antwerpię do Bayreuth. Zmarł 31 VII 1886 tamże.
Warsztat kompozytorski — innowator
Wywarł silny wpływ na muzykę europejską 2. połowy XIX w. Jako twórca opartego na programie literackiego poematu symfonicznego (programowa muzyka) zdecydował o rozwoju neoromantyzmu muzycznego, którego istotną cechą był związek z literaturą. Stworzył, zwłaszcza pod wpływem muzyki N. Paganiniego, nową, wirtuozowską fakturę fortepianową, wzorowaną na orkiestrowej. Wprowadzał innowacje w zakresie formy (rozbudowane cykle: Lata pielgrzymstwa, Harmonie poetyckie i religijne, nawiązujące do koncepcji poematu symfonicznego; Sonata h-moll, w której forma sonatowa, oparta na jednolitym materiale tematycznym, krzyżuje się z formą cyklu sonatowego). Zapoczątkował nowy typ koncertu fortepianowego, tzw. koncertu symfonicznego, z równorzędną partią orkiestrową i solową. Uprawiał też symfonię programową z chórem w finale (symfonie: Faustowska i Dantejska). Był wybitnym przedstawicielem muzyki religijnej, w której nawiązywał do chorału gregoriańskiego. W Rapsodiach węgierskich podjął próbę stworzenia stylu narodowego w muzyce węgierskiej, którą jednak błędnie identyfikował z muzyką cygańską. Był nowatorem w dziedzinie harmoniki; jego osiągnięcia w zakresie faktury i harmoniki stały się inspiracją m.in. dla kompozytorów francuskich przełomu XIX i XX w., zwłaszcza M. Ravela. Niektóre z jego utworów są zapowiedzią impresjonizmu. Liszt interesował się żywo muzyką polską, popierał kompozytorów polskich: H. i J. Wieniawskich, J. Galla, Z. Noskowskiego. Z Polaków uczniami jego byli: J. Zarębski i K. Tausig.
Ważniejsze utwory
Kompozycje: na orkiestrę — 13 poematów symfonicznych (m.in. Tasso 1849, Co słychać w górach 1850, Mazepa 1854, Preludia 1854, Hungaria 1856, Von der Wiege bis zum Grabe 1882); Dwa epizody z Fausta Lenaua (nr 2 tzw. Walc Mefisto 1861); na fortepian i orkiestrę — 2 koncerty: Es-dur (1849), A-dur (1839–61), Danse macabre (1849), Fantazja węgierska (1852); na fortepian — 3 etiudy koncertowe (1848): Etiuda As-dur, La leggierezza, Il sospiro; Consolations (1849), 6 etiud wg Paganiniego (1851, m.in. popularna La Campanella), Études d’exécution transcendante (12 utworów, 1851); cykl Lata pielgrzymstwaRok pierwszy: Szwajcaria (9 utworów, 1848–53), Rok drugi: Włochy (7 utworów, 1858; Wenecja i Neapol 1859), Rok trzeci (7 utworów, 1867–77); Harmonie poetyckie i religijne (10 utworów, 1845–52), Sonata h-moll (1853), 2 legendy (1863), 2 etiudy koncertowe (1863): Poszumy leśne i Pląsy gnomów, 19 rapsodii węgierskich (wydawanych od 1851; najpopularniejsze: II, VI, XII, XIV, XV, z Marszem Rakoczego, i XVI); utwory wokalno-instrumentalne — oratoria: Legenda o Św. Elżbiecie (1862) i Chrystus (1867); Msza ostrzyhomska (1855), Missa choralis (1865), Węgierska msza koronacyjna (1867), Requiem (1868), psalmy; 82 pieśni (z nich 3 szczególnie popularne w transkrypcji fortepianowej jako Marzenia miłosne); liczne transkrypcje fortepianowe, m.in. pieśni F. Schuberta, Chopina, Schumanna, utworów J.S. Bacha; fantazje na tematy z oper W.A. Mozarta, G. Verdiego, Wagnera; pisma (Gesammelte Schriften, t. 1–6 1880–83), ze znacznym udziałem autorskim K. Sayn-Wittgenstein, m.in. F. Chopin (1852, nowe wydanie polskie 1960). Od 1970 ukazuje się nowe zbiorowe wydanie utworów Liszta (Budapeszt–Kassel).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Liszt Ferenc, miniatura fortepianowa Consolations III fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Fortepian rys. O. Puchalski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia