a-moll
 
Encyklopedia
a-moll,
muz. tonacja minorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna majorowa C-dur.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia