ryski traktat pokojowy
 
Encyklopedia PWN
traktat uregulował podstawowe kwestie: sprawę granic, poszanowanie suwerenności państwowej, obywatelstwo i zasady repatriacji, przekazanie zabytków kultury oraz mienia polskiego znajdujących się w Rosji i na Ukrainie; przewidywał wypłacenie przez Rosję 30 mln rubli w złocie jako odszkodowanie za wkład Polski w życie Rosji; ustanowił ogólne zasady wymiany handlowej oraz postanowił, że stosunki dyplomatyczne między Polską a Rosją i Ukrainą będą nawiązane natychmiast po ratyfikacji.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ryski traktat. Ostatnia strona traktatu ryskiego — po lewej podpisy strony polskiej: Jana Dąbskiego, prezesa delegacji polskiej do rokowań z ZSRR, Stanisława Kauzika, Henryka Strasburgera, Edwarda Lechowicza i Leona Wasilewskiego; po prawej pierwszy podpis przewodniczącego delegacji radzieckiej, A. Joffegofot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia