Naczelny Polski Komitet Wojskowy
 
Encyklopedia PWN
Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol),
reprezentacja Polaków w armii ros.; powołany 22 VI 1917 w Piotrogrodzie przez Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków;
ukonstytuował się 10 VII 1917; kierował organizowaniem pol. formacji wojsk. w Rosji; reprezentował gł. prawicowe tendencje polit., prowadził działalność kult.-oświat. wśród żołnierzy pol., organizował opiekę nad inwalidami i jeńcami, udzielał pomocy rodzinom wojskowych; 4 II 1918 przemianowany na 6-osobową Radę Nacz. Polskiej Siły Zbrojnej z W. Raczkiewiczem na czele; gł. działacze m.in.: Raczkiewicz (prezes), M. Jamontt, R. Jasieński, W. Przeździecki, L. Żeligowski, J. Dowbor-Muśnicki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia