welawsko-bydgoskie traktaty 1657
 
Encyklopedia PWN
welawsko-bydgoskie traktaty 1657,
dwa układy zawarte między Rzeczpospolitą a lennym wobec Polski władcą Prus Książęcych, elektorem brandenburskim, Fryderykiem Wilhelmem;
1) w Welawie (9 IX), w zamian za zerwanie przez Fryderyka Wilhelma sojuszu ze Szwedami, Rzeczpospolita rozwiązała stosunek lenny Prus Książęcych z Polską; 2) w Bydgoszczy (6 XI) zawarła z elektorem bardzo dla niego korzystne przymierze wieczyste; ponadto Fryderyk Wilhelm otrzymał w lenno ziemię bytowsko-lęborską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia