Towarzystwo Patriotyczne
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Patriotyczne, zw. Klubem Patriotycznym,
organizacja polit. w okresie powstania listopadowego 1830–31, zał. 1 XII 1830 w Warszawie przez radykalną opozycję wobec władz powstańczych w celu radykalizacji powstania;
rozbita 4 XII, wznowiła swą działalność 19 I 1831; najczynniejszy i najradykalniejszy odłam obozu powstańczego; cele — walka o utrzymanie i energiczniejsze prowadzenie powstania, obrona swobód obywatelskich, reformy społ. (m.in. poprawa położenia chłopów); pod naciskiem demonstracji zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne 25 I 1831 ku czci dekabrystów, sejm zdetronizował Mikołaja I Romanowa; 17 VIII J.S. Krukowiecki zakazał działalności Towarzystwa Patriotycznego widząc w nim inspiratora zamieszek 15 VIII; organizatorami Towarzystwa Patriotycznego byli m.in.: M. Mochnacki, R. Sołtyk, J. Lelewel (prezes), T. Krępowiecki, ksiądz A. Pułaski; z Towarzystwem Patriotycznym były związane „Nowa Polska” i „Gazeta Polska”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia