Wolnomularstwo Narodowe
 
Encyklopedia PWN
Wolnomularstwo Narodowe,
tajna organizacja patriotyczna, założona 1819 w Warszawie przez W. Łukasińskiego;
celem było utrzymanie zagrożonej narodowości polskiej przez odbudowanie Polski pod berłem cara Aleksandra I Romanowa; także niesienie wzajemnej pomocy, zwłaszcza wojskowym; formy organizacyjne W.N. zapożyczyło od masonerii; działało w Królestwie Polskim, na Litwie i w Poznańskiem; liczyło ok. 200 członków; loże poznańskie (L. Sczaniecki) były przeciwne wiązaniu polskiego bytu państwowego z Rosją; 1820, kiedy wzrosły sprzeczności w kierownictwie organizacji, a policja wpadła na jej trop, Łukasiński rozwiązał W.N.; znaczna część jego członków weszła do Towarzystwa Patriotycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia