Towarzystwo Patriotyczne
 
Encyklopedia PWN
istniał w nim kierunek umiarkowany, głoszący program zjednoczenia ziem Rzeczypospolitej w granicach z 1772 i obrony konstytucji 1815, oraz kierunek radykalny, łączący walkę o niepodległość z przemianami społ.; środki realizacji nie zostały określone; założycielem i przywódcą T.P. był mjr W. Łukasiński; po jego aresztowaniu 1822 czołową rolę w organizacji odgrywał podpułkownik S. Krzyżanowski; liczyło ponad 200 czł.; organ kierowniczy — KC; 1826 rozbite masowymi aresztowaniami; przywódców T.P. oddano pod sąd sejmowy 1827–28, który oddalił zarzut zbrodni i skazał ich na stosunkowo niewielkie kary więzienia.
Bibliografia
H. Dylągowa Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy (1821–1829), Warszawa 1970.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia