Sejm Ustawodawczy
 
Encyklopedia PWN
Sejm Ustawodawczy
w Polsce nazwa sejmu, którego podstawowym zadaniem jest uchwalenie konstytucji;
Sejm Ustawodawczy (1919–22) powołany w wyborach powszechnych, wybrał Naczelnika Państwa i przyjął system rządów parlamentarnych, uchwalił Konstytucję marcową 1921; Sejm Ustawodawczy (1947–52) wybrany w wyborach powszechnych 1947, uchwalił Konstytucję małą i Konstytucję PRL 1952.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sejm Ustawodawczy, luty 1947 fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia