Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych
 
Encyklopedia PWN
powołane do oprac. nowych programów i podręczników dla zreformowanych szkół, z czasem przejęło nadzór nad całym procesem edukacyjnym oraz prowadziło prace ustawodawcze; do najwybitniejszych jego działaczy należeli: I. Potocki (przewodniczący 1775–89), G. Piramowicz (sekr. 1775–87), H. Kołłątaj, O. Kopczyński, K. Narbutt, A. Popławski, F. Zabłocki (sekr. 1788–92), A. Gawroński, J. Wybicki, P. Czenpiński oraz dyrektorzy nauk w Szkole Rycerskiej — Ch. Pfleiderer i M. Hube.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia