Statut organiczny dla Królestwa Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Statut organiczny dla Królestwa Polskiego,
ustawa zasadnicza wyd. przez cara Mikołaja I Romanowa po stłumieniu powstania listopadowego 1830–31, opublikowana 26 II 1832, zastąpiła konstytucję Królestwa Polskiego 1815;
statut przyłączał Królestwo Pol. do cesarstwa ros., zniósł w Królestwie koronację, sejm i wojsko, zachował odrębną administrację, skarb i prawa, przyznał ludności Królestwa formalnie wolność wyznania, nietykalność osobistą i własności; zmienił kompetencje nacz. organów Królestwa i zapoczątkował proces unifikacji Królestwa z cesarstwem ros.; nie został faktycznie wprowadzony w życie; pełnię władzy zostawiono I.F. Paskiewiczowi jako namiestnikowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia