Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
 
Encyklopedia PWN
premier — I. Daszyński; rząd, licząc się z nastrojami rewolucyjnymi, w manifeście TRL zapowiadał demokr. reformy ustrojowe i społ.; napotkało to zdecydowany opór kół prawicowych; 12 XI 1918 TRL złożył dymisję na ręce J. Piłsudskiego, który powierzył Daszyńskiemu misję stworzenia gabinetu koalicyjnego; wobec sprzeciwu nar. demokratów Daszyński podał się do dymisji; 18 XI 1918 na mocy dekretu Naczelnika Państwa — Piłsudskiego, na premiera został powołany J. Moraczewski, który sformował rząd w Warszawie w podobnym składzie jak lubelski TRL, ponadto z udziałem PSL „Piast”, a po jego wycofaniu się — PSL-Lewicy; warsz. TRL podtrzymywał zapowiedzi manifestu lubelskiego o demokr. charakterze państwa; ustąpił 16 I 1919.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia