Akt 5 listopada
 
Encyklopedia PWN
Akt 5 listopada,
manifest wydany 5 XI 1916 w imieniu cesarza Niemiec i Austrii przez generałów-gubernatorów okupowanego Królestwa Polskiego — niemieckiego H. Beselera i austriackiego K. Kuka;
głównym celem ogłoszenia aktu było zjednanie społeczeństwa polskiego i uzyskanie rekruta do dalszej wojny przeciw Rosji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia