pasywiści
 
Encyklopedia PWN
pasywiści,
orientacja polityków proros. podczas I wojny świat. w Królestwie Polskim;
zajmowali bierną postawę wobec prób wciągnięcia ich do współpracy z okupacyjnymi władzami niem. i austr.; 1915 powołali Międzypartyjne Koło Polityczne; do pasywistów zaliczano m.in.: Stronnictwo Demokr.-Nar., Stronnictwo Polityki Realnej, Pol. Zjednoczenie Postępowe, Grupę Pracy Nar.; pasywiści współpracowali z Radą Regencyjną i Kom. Narodowym Pol. w Paryżu; po rewolucji lutowej 1917 w Rosji zmienili orientację polit. na mocarstwa zachodnie; działacze: ks. Z. Lubomirski, J. Świeżyński i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia