Rada Narodowa
 
Encyklopedia PWN
Rada Narodowa,
organizacja polit., utworzona XI 1916 w Królestwie Pol. przez stronnictwa i ugrupowania polit. popierające akt 5 listopada;
w skład Rady Narodowej wchodziły: Centralny Kom. Nar., Liga Państwowości Pol., Stronnictwo Nar., Stronnictwo Nar.-Radykalne, Stronnictwo Pracy Nar. i Pol. Zjednoczenie Postępowe; nie uzyskawszy znaczącego wpływu, Rada Narodowa zaprzestała działalności w poł. 1917.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia