Centralny Komitet Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Centralny Komitet Narodowy w Warszawie (CKN),
reprezentacja polit. tzw. lewicy niepodległościowej; powstał 18 XII 1915
CKN, licząc na poparcie państw centralnych, dążył do odbudowy Polski z ziem zaboru ros. i austr., rezygnując z ziem zaboru pruskiego; stanowił oparcie dla polit. akcji J. Piłsudskiego w Królestwie Pol., przeciwdziałał wpływom NKN, patronował Polskiej Organizacji Wojskowej; po Akcie 5 listopada był gł. inicjatorem utworzenia Rady Nar. (1916–17); 1917 utracił znaczenie i rozpadł się; prezes — A. Śliwiński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia