lokarneńskie traktaty
 
Encyklopedia PWN
lokarneńskie traktaty,
międzynarodowe porozumienia opracowane i parafowane 16 X 1925 na konferencji w Locarno, z udziałem Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch (Czechosłowacja i Polska jedynie asystowały obradom), podpisane 1 XII 1925 w Londynie;
obejmowały: 1) tzw. pakt reński — traktat wzajemnej gwarancji między Belgią, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Niemcami; 2) umowy arbitrażowe (belgijsko-niemieckie, francusko-niemieckie, polsko-niemieckie i czechosłowacko-niemieckie); 3) traktaty wzajemnej gwarancji (francusko-polskie i francusko-czechosłowacki); traktaty lokarneńskie zróżnicowały granice niemieckie: zachodnie otrzymały gwarancje brytyjsko-włoskie, natomiast granice wschodnie (z Polską i Czechosłowacją) — nie; polityka traktatów lokarneńskich kierowała ekspansję niemiecką na wschód, inspirowała stworzenie antyradzieckiego bloku (z udziałem Niemiec), zapoczątkowała okres ustępstw mocarstw zachodnich w stosunku do poczynań Niemiec i ułatwiła im przystąpienie 1926 do Ligi Narodów; 1936 Niemcy wypowiedziały jednostronnie pakt reński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia