Stresemann Gustav
 
Encyklopedia PWN
Stresemann
[sztrẹ:zəman]
Gustav Wymowa, ur. 10 V 1878, Berlin, zm. 3 X 1929, tamże,
polityk niemiecki;
1907–12 i 1914–18 deputowany do Reichstagu; zał. (1918) i przywódca centroprawicowej Niem. Partii Lud. (Deutsche Volkspartei — DVP); w Rep. Weimarskiej VIII–XI 1923 kanclerz i 1923–29 min. spraw zagr. rządu koalicyjnego, dążył do rewizji ustalonej w traktacie wersalskim 1919 wschodniej granicy Niemiec; uzyskał korzystne dla Niemiec uregulowanie odszkodowań (1924 znalazło ono wyraz w planie Dawesa, 1929 w planie Younga), zawarcie 1925 traktatów lokarneńskich, przyjęcie 1926 Niemiec do Ligi Narodów oraz ich przystąpienie do paktu Brianda–Kellogga; 1926 doprowadził do zawarcia układu o współpracy i neutralności z ZSRR; 1926 otrzymał, wspólnie z A. Briandem, Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia