piotrkowski przywilej
 
Encyklopedia PWN
piotrkowski przywilej 1496,
przywilej dla szlachty wydany 26 V przez Jana I Olbrachta na sejmie w Piotrkowie (Trybunalskim);
celem ich było zjednanie szlachty dla polityki króla Jana I Olbrachta; konstytucje piotrk. potwierdzały nieszawskie statuty, ograniczały swobodę opuszczania ziemi przez dzieci chłopskie, nawiązywały do dawnych przywilejów, zwalniając od ceł produkty gospodarki szlacheckiej i towary przeznaczone do konsumpcji dla dworu szlacheckiego; wprowadzały taksy wojewodzińskie na wyroby rzemiosła i zakaz nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia