Komisja Kolonizacyjna
 
Encyklopedia PWN
Komisja Kolonizacyjna, Komisja Osadnicza, niem. Ansiedlungskommission,
komisja utworzona 1886 z inicjatywy kanclerza Rzeszy O. von Bismarcka na mocy uchwały sejmu pruskiego, w celu wykupywania ziemi w zaborze pruskim z rąk Polaków i osadzania na niej niemieckich osadników;
na zakupionej ziemi (w dużej części zresztą od Niemców) osadzono ok. 22 tysięcy rodzin niemieckich; podjęta przez społeczeństwo polskie akcja samoobrony, polegająca m.in. na tworzeniu polskich spółek parcelacyjnych, poważnie utrudniała realizację planów Komisji Kolonizacyjnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia