teherańska konferencja
 
Encyklopedia PWN
teherańska konferencja 28 XI–1 XII 1943,
pierwsza konferencja przywódców mocarstw koalicji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej: W. Churchilla (Wielka Brytania), F.D. Roosevelta (Stany Zjednoczone) i J. Stalina (ZSRR);
głównym tematem obrad było uzgodnienie planów zniszczenia niemieckich sił zbrojnych; osiągnięto porozumienie co do zakresu i terminu operacji wojskowej aliantów; USA i Wielka Brytania zobowiązały się do utworzenia V 1944 drugiego frontu (we Francji); zadeklarowano też dążenie do powojennej współpracy wszystkich krajów, co było potwierdzeniem postanowień konferencji moskiewskiej (1943) w sprawie powołania do życia Organizacji Narodów Zjednoczonych; w deklaracji w sprawie Iranu rządy 3 mocarstw wyraziły poparcie dla utrzymania jego całkowitej niezawisłości i integralności terytorialnej; ponadto osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie granic Polski (ustalając, że za podstawę jej wschodniej granicy będzie przyjęta tzw. linia Curzona, a zachodniej — bieg Odry).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Teherańska konferencja, (28 XI–1 XII 1943); siedzą od lewej: Józef W. Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill;fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia