moskiewskie konferencje
 
Encyklopedia PWN
moskiewskie konferencje:
spotkania przedstawicieli ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii w Moskwie; miały na celu ustalenie polityki i współpracy sojuszników w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym.
Moskiewska konferencja 1941 (29 IX–1 X): podpisanie protokołu (na podstawie Lend-Lease Act) o wzajemnych dostawach w okresie 1 X 1941–30 VI 1942; USA i W. Brytania zobowiązały się dostarczyć ZSRR samoloty, broń, urządzenia przem. i żywność; ZSRR — do dostaw dla USA i Wielkiej Brytanii surowców dla przemysłu wojennego.
Moskiewska konferencja 1943 (19–30 X) uchwaliła 4 deklaracje: 1) w sprawie powszechnego bezpieczeństwa (z udziałem Chin), koordynacji działań wojennych i konieczności utworzenia po wojnie organizacji międzynar. dla utrzymania pokoju; 2) w sprawie zasad polityki sojuszników wobec Włoch (ostateczna likwidacja faszyzmu i ustanowienie demokr. rządów); 3) w sprawie odbudowania niepodległej Austrii i uznania wymuszonego przez Niemcy 1938 „przyłączenia” do nich Austrii (Anschluss) za „nie istniejące”; 4) w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności hitl. zbrodniarzy wojennych przez państwa, w których dokonali zbrodni, i sądzenia ich zgodnie z prawem danego państwa.
Moskiewska konferencja 1945 (16–26 XII) z udziałem ministrów spraw zagr. ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii, zwołana w sprawie powojennej organizacji Europy i Dalekiego Wschodu; poświęcona m.in. przygotowaniu traktatów pokojowych z Włochami, Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Finlandią oraz sprawie utworzenia Komisji Dalekiego Wschodu i Rady Sojuszniczej dla Japonii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia