Curzona linia
 
Encyklopedia PWN
Curzona linia
[kə:rzena l.],
projekt pol.-sowieckiej linii demarkacyjnej, przedstawiony 1920 przez bryt. min. spraw zagranicznych G.N. Curzona sowieckiemu min. G. Cziczerinowi na konferencji w Spa; na linię tę miały się cofnąć wojska pol. po podpisaniu rozejmu w wojnie z sowiecką Rosją;
na Linię Curzona miały się cofnąć wojska pol. po podpisaniu rozejmu w wojnie z sowiecką Rosją; północna część Linii Curzona pokrywała się z linią ustaloną 8 XII 1919 przez Radę Najwyższą Konferencji Pokojowej w Paryżu; przebiegała na północ od Suwałk, od źródeł Pregoły i Szczary, przez Sejny i Grodno i dalej dawną granicą Królestwa Pol. na Bugu; południowy odcinek Linii Curzona miał być ustalony wg linii frontu w dniu zawarcia rozejmu (na wschód od Przemyśla, a na zachód od Rawy Ruskiej, Sambora i Borysławia do Karpat w rejonie źródeł Sanu, Dniestru i Stryja); granica pol.-sowiecka została ostatecznie wytyczona w traktacie ryskim 18 III 1921 i biegła ok. 200 km na wschód od Linii Curzona; podczas II wojny światowej w wyniku decyzji konferencji międzysojuszniczych w Teheranie (1943) i Jałcie (1945) oraz umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Nar. a rządem ZSRR (16 VIII 1945), Linię Curzona uznano za podstawę wytyczenia powojennych wschodnich granic Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia