trójlojalizm
 
Encyklopedia PWN
trójlojalizm,
program polityczny przyjęty przez część polskich elit politycznych po upadku powstania styczniowego 1863–64;
głoszona przez wielu polityków konserwatywnych, przyjmowana przez część społeczeństwa; w poszczególnych zaborach lojalizm kształtował się w zależności od sytuacji politycznej i gospodarczej; w Królestwie Polskim obóz ugodowy reprezentowała arystokracja, burżuazja i jej organizacje gospodarcze; w Galicji zbliżone poglądy przyjęli stańczycy; w zaborze pruskim słabe wpływy ugodowców ujawniły się w okresie rządów L. Capriviego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia