Rada Stanu Królestwa Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Rada Stanu Królestwa Polskiego,
władza ustawodawcza powołana na mocy ustawy Rady Regencyjnej z 4 II 1918;
miała współdziałać z władzami okupacyjnymi w uchwalaniu ustaw, przygotować projekt konstytucji; do jej kompetencji należało też uchwalanie budżetu administracji przekazanej władzom polskim oraz sprawowanie kontroli nad działalnością rządu; uzależniona od władz okupacyjnych, nie odegrała większej roli politycznej; rozwiązana 7 X 1918 przez Radę Regencyjną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia