tylżycki pokój
 
Encyklopedia PWN
tylżycki pokój 1807,
pokój zawarty w Tylży (obecnie Sowieck, obwód królewiecki) między Francją i Rosją (7 VII) oraz między Francją i Prusami (9 VII);
na jego mocy z terenów zagarniętych przez Prusy w II i III rozbiorze Polski postanowiono utworzyć Księstwo Warszawskie; Prusy zrzekły się ziem na lewym brzegu Łaby (m.in. z których Napoleon I miał utworzyć królestwo Westfalii); Gdańsk ogłoszono wolnym miastem pod protektoratem Prus i Saksonii; Rosja otrzymała obwód białostocki (wcześniej w zaborze pruskim), zobowiązując się do zerwania stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią i przystąpienia do blokady kontynentalnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia